25 ESPLANADE

PROJEKT:

Projekt aranżacji powierzchni biurowej

LOKALIZACJA:

Jersey

DATA:

2017

STATUS:

Realizacja

KLIENT:

C5 Alliance

ZESPÓŁ:

AM Jersey, AM Gdańsk