3 MAJA

PROJEKT:

Projekt mieszkalnego budynku komunalnego

LOKALIZACJA:

Sopot

DATA:

2012

STATUS:

Projekt konkursowy

KLIENT:

Urząd Miasta Sopotu

ZESPÓŁ:

Maciej Mazur, Ryszard Nawrot, Jakub Hrynkiewicz, Jan Elert, Paulina Łukaszewska