ANN COURT

PROJEKT:

Projekt zabudowy mieszkaniowo-usługowej

LOKALIZACJA:

St. Helier, Jersey

DATA:

2017

STATUS:

Pozwolenie na budowę

KLIENT:

ANDIUM HOMES

ZESPÓŁ:

AM Jersey, AM Gdańsk