ATLANTA WŁOCŁAWEK

PROJEKT:

Projekt rozbudowy i przebudowy fabryki oraz budynku biurowego

LOKALIZACJA:

Włocławek

DATA:

2017

STATUS:

Koncepcja

KLIENT:

Atlanta Poland S.A.

ZESPÓŁ:

Maciej Mazur, Marcin Napiórkowski