CITI BANK

PROJEKT:

Projekt aranżacji powierzchni biurowej

LOKALIZACJA:

St. Helier, Jersey

DATA:

2015

STATUS:

Realizacja

KLIENT:

Citi Bank

ZESPÓŁ:

AM Jersey, AM Gdańsk