DANZIGERHOF

PROJEKT:

Projekt urbanistyczno-architektoniczny budynku wielofunkcyjnego ul. Wały Jagiellońskie 2/4 w Gdańsku

LOKALIZACJA:

Gdańsk

DATA:

2017

STATUS:

Projekt konkursowy

KLIENT:

Elfeko S.A.

WSPÓŁPRACA:

Primes sp. z o. o.

ZESPÓŁ:

Maciej Mazur, Arkadiusz Kicki, Michał Okuniewski, Marcin Witosławski, Marcin Napiórkowski, Krzysztof Listopad, Dominika Calińska

O Projekcie

Pytania, jakie stawialiśmy sobie rozpoczynając pracę nad projektem dotyczyły głównie współczesnego kontekstu działki, na której do zakończenia II Wojny Światowej istniał hotel Danziegerhof.

Zaprojektowany pod koniec XIXw. przez berlińskiego architekta Carla Gausa w stylu neorenesansowym hotel wraz ze zbudowanym nieco później, a umiejscowionym po przeciwnej stronie Bramy Wyżynnej gmachem Banku Rzeszy, współtworzył architektoniczne obramowanie wjazdu na teren Głównego Miasta. Przed Bramą, na przecięciu z reprezentacyjną aleją Dominikswall (Wały Dominika) urządzono rozległy skwer na którym w 1903 r. odsłonięto konny pomnik cesarza Wilhelma I.

W wyniku działań wojennych w 1945 roku zniszczeniu uległ nie tylko hotel Danziegerhof, ale również przestrzeń Dominikswall zabudowana wysokimi, reprezentacyjnymi gmachami szeroka aleja projektu niemieckiego urbanisty Jacoba Stübbena. W ich miejscu wybudowano Wały Jagiellońskie, dwujezdniową arterię komunikacyjną odcinającą obszar Głównego Miasta od Targów Siennego i Rakowego. Zatarciu uległa oś historycznej Drogi Królewskiej wiodącej ku Bramie Wyżynnej.

Zmienił się zatem kontekst przestrzenny. Dzisiejszy Danzigerhof nie stanąłby już przy reprezentacyjnej, pełnej zieleni, miejskiej alei ale przy niezwykle uciążliwej i ruchliwej arterii komunikacyjnej. Nie sposób myśleć o współczesnej formie nowego Dworu Gdańskiego nie uwzględniając tak diametralnej przemiany przestrzeni wokół. Autorzy planu miejscowego dostrzegli potrzebę podwyższenia wysokości pierzei wzdłuż ulicy Wały Jagiellońskie gdyż istniejące obecnie budynki, poczynając od dawnego pawilonu LOT, nie budują pierzei w skali adekwatnej do lokalizacji i proporcji wnętrza ulicy. Projektowany obiekt zapoczątkuje również budowę zachodniej pierzei Targu Węglowego, którego nie do końca określone krawędzie odbierają mu cechy czytelnego wnętrza urbanistycznego. Dominuje tu ruch samochodowy a jeden z najbardziej reprezentacyjnych placów miejskich przedwojennego Gdańska pełni dziś rolę parkingu.

Uznaliśmy, że architektura projektowanego budynku powinna stanowić rodzaj tła i pomimo znacznej skali nie może formalnym przepychem dominować nad zabytkowym zespołem przedbramia. Architekturę elewacji zbudowano w oparciu o klasyczne zasady kompozycji. Rytmiczny układ otworów okiennych kondygnacji, kolumnada w poziomie przyziemia oraz lukarny w połaciach dachu nadają projektowanej zabudowie powściągliwego i spokojnego wyrazu. Plan miejscowy określa obowiązujące linie zabudowy budynków, wysokości gzymsów, kalenicy  oraz kąt nachylenia połaci dachowych. Inwestor oczekiwał obiektu, którego gabaryty zbliżą się do maksymalnych wartości wskaźników wynikających z planu. Forma zabudowy została ukształtowana zgodnie z tymi wytycznymi. Gzymsy główne przyjęto na wysokości 20 m od strony Wałów Jagiellońskich i na wysokości 18 m od strony Targu Węglowego. Nachylenie połaci dachowej pod kątem 55 stopni.

Rytm zabudowy od strony Targu Węglowego i Katowni określony został historycznymi podziałami działek jednak bez dosłownego odniesienia się do pierzeji historycznych. Miejscowo został zaakcentowany zróżnicowaniem wysokości gzymsów i okapu. Subtelnym nawiązaniem do historycznych podziałów parcelacyjnych jest również zmiana głębokości montażu stolarki okiennej w otworach w wybranych obszarach projektowanej elewacji.

Najbliższe sąsiedztwo projektowanego budynku to ważny punkt na mapie komunikacyjnej śródmieścia Gdańska. Przy ulicy Wały Jagiellońskie usytuowane są przystanki tramwajowe i autobusowe, a wzdłuż budynku przebiegają główne ciągi piesze. Nie bez znaczenia dla projektowanej inwestycji jest fakt realizacji ogromnego centrum handlowo – usługowego Forum Gdańsk na Targu Siennym i Targu Rakowym. Ze względu na to, iż wspomniany kompleks zabudowy znajduje się na przedłużeniu ciągu Drogi Królewskiej jak również zostanie połączony ze zrealizowanym przystankiem SKM Śródmieście, nowego znaczenia nabiera piesze połączenie tego obszaru z Głównym Miastem. W związku z prognozowanym wzrostem ruchu pieszego w kierunku powstającego centrum handlowego rośnie znaczenie przejścia podziemnego pod ulicą Wały Jagiellońskie. 

 

W przedstawionej koncepcji założyliśmy nie tylko przesunięcie schodów do tunelu w kierunku Targu Węglowego ale rownież obniżenie znacznej części terenu wzdłuż południowej elewacji projektowanego budynku tworząc rodzaj małego placu przed wejściem do tunelu oraz do części usługowej usytuowanej na poziomie -1 projektowanego budynku. Przyjęte rozwiązanie nie uniemożliwia jednoczesnej realizacji naziemnego przejścia pieszego przez ulicę Wały Jagiellońskie.

Zgodnie z regulaminem konkursu projektowana zabudowa została podzielona na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje wielofunkcyjny budynek usługowo – hotelowo – biurowy. Drugi etap zabudowy to uzupełnienie programu budynku wielofunkcyjnego – usługi, hotel i powierzchnie biurowe. Istotnym elementem drugiego etapu jest otwarty – w naszej koncepcji będący dopełnieniem przestrzeni publicznej – pasaż łączący Targ Węglowy z ulicą Wały Jagiellońskie. Wzdłuż pierzei Targu Węglowego zaprojektowano szpaler niskich drzew w linii istniejącego drzewostanu. Krótki szpaler zaproponowano również od strony ulicy Wały Jagiellońskie przed głównym wejściem do hotelu.

Ze względu na lokalizację projektowanej zabudowy i bezpośrednie sąsiedztwo wielu zabytkowych obiektów, szukaliśmy odpowiedniego materiału elewacyjnego, który pozwoliłby na wkomponowanie tak dużego budynku 

w historyczny kontekst ale również pozwoliłby nadać nowej zabudowie współczesny i elegancki wizerunek.

Elewacje zaprojektowane zostały z miedzianej okładziny elewacyjnej TECU Bond w kolorze Oxid o delikatnie brązowym wybarwieniu. Arkusze miedzi powlekane lakierem zapobiegającym procesom utleniania się miedzi uzyskują delikatny, satynowy połysk. Materiał ten pozwala na zintegrowanie elewacji z połaciami dachu i nadaje elewacjom subtelny i elegancki wyraz plastyczny. Dla podkreślenia wejść do hotelu część kolumnady od strony Wałów Jagiellońskich i Targu Węglowego zaprojektowano w okładzinie z kamienia zbliżonego do barwy kamieniarki Bramy Wyżynnej.

Zaprojektowano budynek o siedmiu kondygnacjach nadziemnych oraz dwóch kondygnacjach podziemnych.
Na poziomie -1 przewidziano lokal usługowy dostępny z obniżonego placu prowadzącego do tunelu pod ulicą Wały Jagiellońskie oraz basen i SPA hotelowe z zapleczem. Na poziomie -2 znajdują się pomieszczenia techniczne, podbasenie oraz 45 stanowisk parkingowych. Wjazd do garażu podziemnego odbywa się za pomocą dwóch wind samochodowych dostępnych z poziomu terenu z dojazdem od ulicy Wały Jagiellońskie.

Część biurową wraz z jej strefą wejściową zaprojektowano od strony ulicy Wały Jagiellońskie. Część pobytowa Hotelu zaprojektowana została w kształcie litery C w przeważającej części od strony Targu Węglowego
i Bramy Wyżynnej, dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano dość duży, kameralny dziedziniec hotelowy. Apartamenty umieszczono na narożniku od strony dawnej Katowni z widokiem na Złotą Bramę i Główne Miasto. Na kondygnacjach bloku pobytowego zaprojektowano 156 pokoi wraz z apartamentami. Komunikację części hotelowej na parterze stanowi podłużny, dwukondygnacyjny hol, który łączy wejścia od strony podjazdu dla autokarów (ulica Wały Jagiellońskie) oraz wejście główne od Targu Węglowego. Hol obejmuje recepcję, lounge, bar, kawiarnię, usługi hotelowe oraz wejścia do części bankietowo-restauracyjnej i konferencyjnej na pierwszym piętrze. Na ostatniej kondygnacji hotelowej, od strony Targu Węglowego zaprojektowano przeszklony Sky Bar ze spektakularnym widokiem na sylwetę Głównego Miasta. Na poziomie parteru, od strony zejścia do tunelu pieszego zaprojektowano duży, dwupoziomowy lokal usługowy z wewnętrznymi schodami ruchomymi, dostępny z ulicy Wały Jagiellońskie oraz z obniżonego placu na poziomie tunelu.