ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE

PROJEKT:

Projekty instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW

LOKALIZACJA:

województwo mazowieckie

DATA:

2016

STATUS:

Pozwolenie na budowę

KLIENT:

SVGE Sp. z o.o.

WSPÓŁPRACA:

Ruskań Projekt

ZESPÓŁ:

Maciej Mazur, Michal Okuniewski, Marcin Witosławski

W PRZYGOTOWANIU