ODNAWIALNE źródła energii

ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE

Pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych stało się realną alternatywą wobec dominującego modelu, w którym w całości jest ona pobierana z sieci energetycznej. Coraz szersza grupa inwestorów decyduje się na rozwiązania stawiające ich w gronie rozproszonych wytwórców energii odnosząc przy tym szereg korzyści biznesowych, takich jak: znaczne obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim oraz wzbogacenie pozytywnego wizerunku przedsięwzięcia, co w ostatnim czasie staje się niezwykle istotne w kontaktach z partnerami z Europy Zachodniej i Skandynawii.

 

Nasz Zespół posiada bogate doświadczenie w projektowaniu instalacji fotowoltaicznych, zatem zachęcamy do zapoznania się z możliwościami i naszą ofertą projektową w tym obszarze, na którą składają się:

- obiektowe instalacje fotowoltaiczne o zróżnicowanej skali i w wariancie dostosowanym do potrzeb inwestora,

- instalacje fotowoltaiczne ściśle zintegrowane z bryłą i architekturą obiektów (BIPV),

- systemy podtrzymania i zasilania awaryjnego,

- wolnostojące farmy fotowoltaiczne.

W ramach współpracy z Inwestorem oferujemy:

- rozpoznanie potrzeb,

- wykonanie wariantowych koncepcji rozwiązania,

- wykonanie analiz obejmujących szacunkową wielkość produkcji, stopień konsumpcji dla potrzeb własnych, kalkulację kosztów i przychodów,

- wsparcie w uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych,

- kompleksowy projekt.