KŁADKA NA OŁOWIANKĘ

PROJEKT:

Projekt zwodzonej kładki pieszo - rowerowej

LOKALIZACJA:

Gdańsk

DATA:

2012

STATUS:

Projekt konkursowy

KLIENT:

Urząd Miejski w Gdańsku

WSPÓŁPRACA:

Transprojekt S.A., Artodox

ZESPÓŁ:

Maciej Mazur, Arkadiusz Kicki, Tomasz Dworakowski, Radosław Ulejczyk, Bartłomiej Perz

W PRZYGOTOWANIU