Klauzula Informacyjna

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza internetowego/za pośrednictwem poczty elektronicznej jest Axis Mason sp. z o.o. KRS 0000316530. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: gdansk@axismason.com.

2. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 221 §1 kodeksu pracy, a w zakresie nieobjętym tymże przepisem dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikowałeś/aś.

4. Jeżeli wyraziłeś/aś również zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, oznacza to, że będziemy mogli przechowywać Twoje dane w celu wykorzystania ich na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

5. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, jednakże brak zgody spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych, a tym sam nie będziemy mogli skorzystać z Twojego CV podczas żadnego procesu rekrutacyjnego, ani w żadnym innym celu.

6. W każdej chwili możesz całkowicie cofnąć swoją zgodę, skutkiem czego będzie usunięcie Twoich danych. Oświadczenie o cofnięciu zgody możesz złożyć pisząc na adres gdansk@axismason.com.

7. Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę tylko co do konkretnego procesu rekrutacyjnego to Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu tego procesu. Natomiast jeżeli wyraziłeś/aś zgodę również co do przyszłych procesów rekrutacyjnych będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu, aż cofniesz swoją zgodę lub wniesiesz sprzeciw. W każdym momencie możesz również zmienić treść swojej zgody.

8. W celu realizacji rekrutacji będziemy mogli przekazać Twoje dane tylko naszym zaufanym partnerom.

9. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich ani do żadnych organizacji międzynarodowych.

10. Masz prawo od nas żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, udostępnienia kopii, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Możesz także zgłosić nam swój sprzeciw odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych.

11. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, to przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji, w szczególności chodzi tu o decyzje będące wynikiem tzw. profilowania.