KULTURA pracy  

Filarem naszej firmy jest zespół ludzi, dla których praca jest pasją. Podnosimy swoje kwalifikacje, rozwijamy nasze umiejętności, wzajemnie inspirujemy się do twórczych poszukiwań i cenimy pracę zespołową. Wierzymy, że nasza efektywność zależna jest od indywidualnego zadowolenia wszystkich osób tworzących Axis Mason.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami?

Zapraszamy do przesłania CV i portfolio w formacie PDF o rozmiarze nie większym niż 8 MB (skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT).

 
 

W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji, ale jeżeli chcesz brać udział w rekrutacjach, które będziemy prowadzili w przyszłości prosimy, aby 

w swoim CV lub w treści maila zamieścił/ła poniższą zgodę. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli wykorzystać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych, a tym samym brać pod uwagę Twoją kandydaturę podczas przyszłych procesów rekrutacyjnych;

„Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych były przetwarzane na potrzeby aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Axis Mason sp. z o. o. Niniejsza zgoda obowiązuje przez czas nieokreślony do momentu jej cofnięcia, zmiany lub wniesienia przeze mnie sprzeciwu."

Dodatkowo, prosimy abyś zapoznał/ła się z Klauzulą Informacyjną.