MIESZKANIE PLUS

PROJEKT:

Projekt domu modelowego dla programu Mieszkanie Plus

LOKALIZACJA:

cała Polska

DATA:

2017

STATUS:

Projekt konkursowy

KLIENT:

BGK Nieruchomości

WSPÓŁPRACA:

Primes sp. z o. o.

ZESPÓŁ:

Maciej Mazur, Arkadiusz Kicki, Michał Okuniewski, Marcin Witosławski, Krzysztof Listopad, Marcin Napiórkowski

„Jakość, względy zdrowotne, stosunki dobrosąsiedzkie i godność człowieka nie są luksusem, ale kluczowym wymogiem mieszkalnictwa dostępnego cenowo.”

(Regulaminu konkursu)

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Na działce o wymiarach 100 x 70 metrów zaprojektowano zespół pięciu czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych. W celu prawidłowego doświetlenia mieszkań budynki usytuowano na osi północ - południe w układzie grzebieniowym. Wewnątrz kwartału zabudowy przewidziano półprywatną przestrzeń sąsiedzką z placem zabaw i zielenią. Projektowane budynki oraz rozwiązania urbanistyczne spełniają kryteria dostępności dla wszystkich grup użytkowników, w tym również osób starszych i niepełnosprawnych. Struktura zaprojektowanych mieszkań, efektywne i elastyczne rozwiązania funkcjonalne w mieszkaniach (możliwość różnych aranżacji, dostosowania do zmieniających się potrzeb rodziny), efektywne wykorzystanie powierzchni wspólnych, zróżnicowanie i efektywność układów stref rekreacyjnych mieszkań (balkony i ogródki).
Rozwiązania techniczne i technologiczne

Modelowy zespół zabudowy zaprojektowano w oparciu o nowoczesną technologię prefabrykacji, zmniejszającą czas realizacji budowy z jednoczesnym obniżeniem nakładów robocizny. Całkowity koszt budowy wraz z instalacjami wewnętrznymi (bez kosztów działki, sieci i przyłączy oraz zagospodarowania terenu) w oparciu o aktualne ceny jednostkowe i koszt robocizny przekroczył kwotę 2000 zł netto za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w stanie deweloperskim. Cenę udało się uzyskać dopiero przy założeniu częściowej prefabrykacji – stropy, ściany zewnętrzne i biegi klatek schodowych.

 

1. Prefabrykowana ściana zewnętrzna

2. Warstwy posadzkowe

3. Płyta stropowa typu Filigran

4. Żelbetowa płyta balkonowa na łącznikach termicznych

5. Ściany wewnętrzne Silka