NOWE ORŁOWO

PROJEKT:

Projekt architektoniczno – urbanistyczny zagospodarowania terenu

LOKALIZACJA:

Gdynia

DATA:

2010

STATUS:

Projekt konkursowy

KLIENT:

Inwest Komfort S.A.

ZESPÓŁ:

Maciej Mazur, Jakub Hrynkiewicz, Dorota Piekarska-Mazur, Jan Elert, Robert Juchnevic

o projekcie

Głównym założeniem projektu jest stworzenie przyjaznej przestrzeni do mieszkania w oparciu o cechy i elementy charakterystyczne dla Orłowa. Modelem przestrzennym zabudowy jest zatem modernistyczna willa z tarasem na dachu, stojąca na ogrodzonej parceli pośród zieleni – w ogrodzie.

Układ urbanistyczny zespołu zaprojektowano w oparciu o dwa założenia. Rozwiązanie problemu hałasu od strony alei Zwycięstwa i nawiązanie do charakterystycznej formy urbanistycznej terenów sąsiadujących.

Zabudowa biurowo - usługowa wzdłuż alei Zwycięstwa stanowić ma barierę akustyczną dla położonej w głębi zabudowy mieszkaniowej. Ową barierę tworzą dwa budynki, pierwszy położony bliżej skrzyżowania ulicy Orłowskiej z aleją Zwycięstwa budynek usługowo – biurowy oraz usytuowany obok budynek biurowy.

Wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa w formie wolnostojących budynków usytuowana została wzdłuż istniejących i projektowanych ulic dojazdowych. Ze względu na potrzebę etapowania inwestycji zabudowa mieszkaniowa podzielona została na dziewięć grup – zespołów dwu-, trzy- lub czterobudynkowych. Przestrzeń pomiędzy grupami jest ogólnodostępna i stanowi przenikające się z zabudową chodniki, drogi, miejsca postojowe dla samochodów i enklawy zieleni.

 

Ważnym elementem koncepcji jest istniejąca i projektowana zieleń. Rozczłonkowanie projektowanej zabudowy pozwoliło zachować wiele z rosnących na działce drzew. Nowe nasadzenia zaproponowano wzdłuż głównych ciągów pieszych, przy placach zabaw oraz wzdłuż zgrupowań miejsc postojowych. W proponowanej koncepcji zachowano również gęstą zieleń wysoką wzdłuż Al. Zwycięstwa stanowiącą wraz z zabudową biurowo – usługową dodatkowy element bariery akustycznej osiedla.

Budynki zaprojektowano jako tynkowane malowane na biało. W celu zaakcentowania niektórych elementów przyjęto wykończenia drewniane, kamienne, stalowe bądź szklane.

Architektura budynków nawiązuje do architektury modernistycznej a w detalach do jej gdyńskiej odmiany. Kubiczne, białe bryły budynków wzbogacono zaokrąglonymi narożnikami  akcentując w ten sposób strefy wejściowe. Tarasy nad ostatnią kondygnacją zwieńczono ramami pełniącymi latem rolę elementu zacieniającego a będących reminiscencją form spotykanych nad najwyższymi pokładami luksusowych statków pasażerskich.

W nawiązaniu do nadmorskiego charakteru lokalizacji ogrodzenia (przęsła, furtki, bramy) wokół poszczególnych grup budynków zaprojektowano w formach zbliżonych do relingów okrętowych a fragmenty pełne ogrodzeń na narożnikach działek zaokrąglono.

 

KONCEPCJA - WILLA W OGRODZIE