OLD COURT HOUSE

PROJEKT:

Projekt architektoniczny zabudowy mieszkaniowej

LOKALIZACJA:

Grouville, Jersey

DATA:

2016

STATUS:

Pozwolenie na budowę

KLIENT:

DANDARA Ltd.

ZESPÓŁ:

AM Gdańsk, AM Jersey