PKM

PROJEKT:

Projekt przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

LOKALIZACJA:

Gdańsk

DATA:

2011

STATUS:

Projekt konkursowy (II Nagroda)

KLIENT:

PKM S.A.

ZESPÓŁ:

Maciej Mazur, Jakub Hrynkiewicz, Dorota Piekarska-Mazur, Ryszard Nawrot, Jan Elert, Justyna Dąbek, Paulina Łukaszewska

O Projekcie

Przedmiotem opracowania jest ideowa koncepcja architektoniczna ośmiu planowanych przystanków Pomorskiej Koleji Metropolitalnej w następujących lokalizacjach: Abrahama, Niedźwiednik, Rakoczego, Wróbla Staw, Kiełpinek, Budowlanych, Port Lotniczy, Barniewicka.
W opracowaniu zaproponowano zagospodarowanie terenów bezpośrednio związanych z przystankami projektując otwarte przestrzenie publiczne w formie placów ze strefami aktywności oraz miejscami dedykowanymi stałej lub czasowej prezentacji form sztuki publicznej. W elementach zagospodarowania starano się nawiązać do topografii terenu, ekspozycji, ale również do aspektów kulturowych lokalizacji.
W koncepcji zastosowano kolekcję elementów małej architektury ONDA firmy MM CITE.

 

Przedstawiona ideowa koncepcja architektoniczna zakłada stworzenie obiektów nowoczesnych, wygodnych w użytkowaniu przez cały rok o ciekawej, niepowtarzalnej i rozpoznawalnej formie.

Wierzymy, że poza klasą taboru niebanalna forma architektoniczna i wysoka jakość designu obiektów związanych z publicznym transportem kolejowym może wpłynąć pozytywnie na zmianę wizerunku kolei w Polsce a tym samym na wzrost zainteresowania tą formą komunikacji w obrębie Aglomeracji.

IDEOWA KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA PRZYSTANKÓW POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ 

TYPOLOGIA PRZYSTANKÓW