AXIS MASON - Polityka Prywatności

Dlaczego te zasady są potrzebne?

Dane każdego obywatela UE są chronione przez Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych 2016 (w skrócie RODO/GDPR) stąd Axis Mason przestrzega wszystkich stosownych i wymaganych przepisów w tym zakresie.

Axis Mason skupia się również na osiągnięciu standardów przywództwa moralnego. Szukamy zarówno ducha prawa moralnego, jak też pisanego i dążymy do wykorzystania tych wartości w naszych relacjach biznesowych.

Co to oznacza dla Ciebie?

Decydujesz o tym, czy możemy przechowywać Twoje dane. Jeśli wyrazisz  zgodę (w sytuacji, gdy występujesz jako klient, dostawca usług lub członek personelu), ten dokument  wskaże Ci informacje o tym, co robimy z Twoimi danymi i jaką masz nad nimi kontrolę. Jeśli nie wyrazisz zgody, możemy zadecydować o nie podjęciu współpracy z Tobą.

Zwróć uwagę na to, że jeśli będziemy w posiadaniu Twoich danych, w sytuacjach szczególnych popartych nadrzędnymi przepisami prawa, możemy być zobowiązani do ich przetwarzania, bez Twojej zgody.

 

Jako osoba fizyczna, w odniesieniu do Twoich danych osobowych, masz:

1. Prawo do otrzymania informacji.

2. Prawo dostępu.

3. Prawo do sprostowania.

4. Prawo do usunięcia.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

6. Prawo do przenoszenia danych.

7. Prawo do sprzeciwu.

8. Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

 

Jakie dane zbieramy?

Dane standardowe

Obejmujące nazwy firm, imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, dane bankowe, itp.

 

Dane wrażliwe

Obejmujące rasę, religię, interesy polityczne, preferencje seksualne, zdrowie fizyczne i psychiczne.

Axis Mason nie gromadzi ani nie rejestruje  takich informacji.

 

Skąd mamy dane?

1. Od Ciebie – z naszych rozmów, wiadomości e-mail i innych wiadomości.

2. Z publicznie dostępnych źródeł – strony internetowe, firmy, media społecznościowe i badania (statystyki).

3. Z przedstawionych referencji – w ramach poprzednich działań, takich jak zatrudnienie.

 

Z kim dzielimy Twoje dane?

W celu świadczenia naszych usług możemy udostępniać niektóre dane naszym pracownikom, współpracownikom i innym przedstawicielom  firm, takich jak konsultanci i dostawcy. Cenimy sobie poufność, więc wszystkie standardowe lub poufne dane będą udostępniane wyłącznie za Twoją zgodą, chyba, że zostaniemy prawnie zobowiązani do ich ujawnienia.

 

Gdzie przechowujemy dane?

Nasze dane przechowujemy głównie na własnych serwerach oraz w formie cyfrowej na własnych urządzeniach biurowych, które znajdują się w naszych biurach. Posiadamy rygorystyczne uprawnienia dotyczącego tego, kto ma dostęp do informacji, określając różne poziomy poufności danych.

Dane przechowywane są również w centrach danych w chmurze, zarządzanych przez naszych dostawców usług. Hostowane dane e-mail przechowywane są w UE.

Dla innych usług dostawcy usług w chmurze mogą przechowywać dane zapasowe poza UE.

 

Masz pytania lub chcesz złożyć skargę na nas?

Skontaktuj się z naszym Practice Manager za pomocą poczty elektronicznej jenny.franklin@axismason.com