POMORSKIE CENTRUM MOTORYZACJI

PROJEKT:

Projekt koncepcyjny siedziby Pomorskiego Muzeum Motoryzacji

LOKALIZACJA:

Kielno k/Gdyni

DATA:

2012

STATUS:

Projekt konkursowy

KLIENT:

Propox Sp. z o.o.

ZESPÓŁ:

Maciej Mazur, Arkadiusz Kicki, Jan Elert