PORT WIŚLINKA

PROJEKT:

Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowo usługowej wraz z wewnętrzną przystanią jachtową i zapleczem portu

LOKALIZACJA:

Wiślinka, woj. pomorskie

DATA:

2010

STATUS:

Koncepcja

KLIENT:

ABLON Group Ltd.

ZESPÓŁ:

Maciej Mazur, Arkadiusz Kicki

W PRZYGOTOWANIU