SADOWA

PROJEKT:

Projekt zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na funkcję hotelową i biurową

LOKALIZACJA:

Gdańsk

DATA:

2016

STATUS:

Projekt koncepcyjny

KLIENT:

Smartco

ZESPÓŁ:

Maciej Mazur, Arkadiusz Kicki, Marcin Napiórkowski