SIEDZIBA ZESPOŁU PROKURATUR W GDAŃSKU

PROJEKT:

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu w Gdańsku przy ul. 3 Maja

LOKALIZACJA:

Gdańsk

DATA:

2018

STATUS:

Projekt konkursowy

KLIENT:

Prokuratura Regionalna w Gdańsku, Wydział VI Administracyjno-Budżetowy

ZESPÓŁ:

Marcin Napiórkowski, Krzysztof Listopad, Dominika Calińska